Algemene informatie

op .

Speelplaats: Zuidland - Gem. Bernisse - Zuid-Holland
Sportpark: Sportcomplex '' GROOT-NIBBELAND "
  Kerkweg 84
  Zuidland
Correspondentie
Postbus 49, 3214 ZG
Ledenaantal: ca. 600 leden
Seniorenteams: 9 teams (waaronder 3 vrouwen)
Junioren: 9 teams (waaronder 2 meiden, 1 G-team)
Pupillen: 10 teams (waaronder 1 meisjes)
Telefoonnummer: 0181-451655
Clubkleuren: Blauw/Wit/Oranje
Opgericht: 17 juni 1947
1e elftal: Zaterdag 1e klasse C Zuid I
Correspondentie: Postbus 49, 3214 ZG
Postgiro:

IBANnr: NL53INGB0000419852, BIC: INGBNL2A

Bankrelatie:

IBANnr: NL76RABO0375952160, BIC: RABONL2U

Website: www.vvzuidland.nl

Contributie: seizoen 2016-2017

  • Senioren € 185,00*
  • A/B/C Junioren € 150,00*
  • D/E/F Pupillen € 125,00*
  • Mini pupillen € 65,00*
  • Niet-spelend lid € 54,50*

* Indien gebruik gemaakt wordt van onze 'Meer onder één kap' regeling (kan alleen in combinatie met automatische incasso) geldt een korting van 10%.

* De bedragen zijn inclusief de korting van EUR 5,00 voor gebruikmaking van de automatische incasso. Leden die nog gebruik maken van de (nu niet meer bestaande) mogelijkheid te betalen via acceptgiro of contant dienen EUR 5,00 bij bovengenoemde bedragen op te tellen.

Verder geldt er een aanvullende opslag van € 5,= per lid indien gedurende het seizoen blijkt dat het, ondanks de afgegeven machtiging, incasseren van de contributie structureel niet mogelijk is. Structureel betekent hierbij, dat na eerder de 1e incassoronde ook de 2e ronde, om welke reden dan ook,  niet incasseerbaar blijkt te zijn. Deze opslag zal dan bij het alsnog verschuldigde bedrag worden opgeteld.

Contributiebetaling:

  • De contributie dient uiterlijk 31 januari van elk jaar betaald te zijn.

Lidmaatschap:

  • Aanmelden: Een aanmeldingsformulier met machtiging voor automatische incasso is te verkrijgen bij het bestuur of via onze downloads pagina. Het lidmaatschap begint op de dag van de eerste training/wedstrijd nadat het formulier volledig ingevuld is ingeleverd bij het bestuur.
  • Opzeggen: Een opzeggingsformulier is te verkrijgen bij het bestuur, via de betreffende leider/trainer of via onze downloads pagina. Opzegging voor 1 juli is kosteloos; bij opzeggingen vanaf 1 juli is het halve contributiebedrag verschuldigd; bij opzegging  vanaf 1 januari is het hele contributiebedrag verschuldigd. Overschrijven: Overschrijven kan alleen als aan alle financiële verplichtingen is voldaan.